Η Media Plus ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται στην αγορά της παροχής
υπηρεσιών direct marketing όπως μαζικές διανομές εντύπων, εφημερίδων, καταλόγων, κλπ.
διαφημιστικών υπηρεσιών
υπηρεσιών προώθησης

Διακεκριμένα και έμπειρα στελέχη και μόνιμοι συνεργάτες, με την υποστήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης, των άριστων εργασιακών πρακτικών, των αποδεδειγμένα αποτελεσματικών διαδικασιών και της τεχνολογίας, σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν έργα οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας, με στόχο πάντοτε

την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
την υποδειγματική εξυπηρέτηση και
την μέγιστη αποτελεσματικότητα για τους πελάτες.
Οι ρυθμοί ανάπτυξής της ξεπερνούν το 60% κάθε χρόνο. Σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες μαζικών διανομών και προώθησης στην Ελλάδα. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 300 εταιρίες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Το Όραμα μας
Θέλουμε να είμαστε η πλέον αξιόπιστη επιλογή των πελατών μας και το μέτρο σύγκρισης κάθε επιτυχημένης συνεργασίας ...

... έχοντας ως βασικούς άξονες στην καθημερινή μας πρακτική

την ακεραιότητα, όσον αφορά σε αυτά που λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε για τους πελάτες μας
τον σεβασμό στον πελάτη μας και στις αξίες της εταιρίας μας
την αφοσίωσή μας στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
την αμεσότητα στην ανταπόκριση των απαιτήσεων κάθε έργου
... ώστε να λειτουργούμε πάντα προς όφελoς των πελατών μας!

Powered by GlobalStar Interactive Intelligence
© 2006 Mediaplus All rights reserved.