Στη Media Plus πιστεύουμε ότι το μόνο ανταγωνιστικό - συγκριτικό πλεονέκτημα σε μία εταιρία που δεν αντιγράφεται είναι οι άνθρωποι.
Με το σκεπτικό αυτό επιλέγουμε και υποστηρίζουμε τους εργαζομένους μας συνεχώς. Με συνεχή εκπαίδευση, σεμινάρια σε τεχνικές διανομής και πώλησης, εκπαίδευση στο πεδίο (on the job training), ομαδικές συναντήσεις, κ.α, προσπαθούμε να διαθέτουμε ομάδες εργαζομένων, τους καλύτερους της αγοράς σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, παρέχουμε όλα εκείνα που χρειάζονται για να είναι η εργασία του καθενός ευχάριστη και δημιουργική.

Τα κίνητρα που δίνουμε στους εργαζομένους μας, πέρα από τον μισθό, περιλαμβάνει πρόγραμμα ανταμοιβών υψηλού ήθους, ομαδικού πνεύματος, επαγγελματικής συνείδησης και αποτελεσματικότητας. Το πρόγραμμα ανταμοιβών της Media Plus είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαδικασία Αξιολόγησης και Απόδοσης.

Account Manager Προώθησης & Sales Outsourcing
 • Άτομα 27-35 ετών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, φιλοδοξία, εργατικότητα
 • Ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, με γνώσεις Marketing
 • Εργασιακή εμπειρία 5 έτη σε εξωτερικές πωλήσεις
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, Marketing επιθυμητό
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση της διαφημιστικής αγοράς και τμημάτων Marketing μεγάλων εταιρειών

Μικρή περιγραφή της θέσης:

Ο Manager θα αναλάβει πελατολόγιο μεγάλων πελατών με κύρια καθήκοντα τη διερεύνηση και ανάπτυξη μεγάλων εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων, τηλεπικοινωνίας κλπ. Τον εντοπισμό και τη διαπραγμάτευση, προετοιμασία και παρουσίαση προτάσεων σε δυνητικούς πελάτες, καθώς και την εξυπηρέτηση πελατών πριν και μετά την πώληση.

Στελέχη Πωλήσεων Διανομής
 • Άτομα 23-29 ετών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, φιλοδοξία, εργατικότητα
 • Ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εργασιακή εμπειρία 1-3 έτη σε εξωτερικές πωλήσεις
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, επιθυμητό
 • Γνώση Αγγλικών

  Μικρή περιγραφή της θέσης:

  Οι Πωλητές αναλαμβάνουν το πελατολόγιο της Αττικής στον τομέα των μαζικών Διανομών Εντύπων, με κύρια καθήκοντα τη διερεύνηση και ανάπτυξη πελάτολογίου με υφισταμένους και νέους πελάτες, καθώς και τον εντοπισμό, τη διαπραγμάτευση-προετοιμασία και παρουσίαση προτάσεων σε δυνητικούς πελάτες.

Στελέχη Telemarketing
 • Ηλικία 28-35 ετών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, φιλοδοξία, εργατικότητα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη επιχειρήσεων
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση αγοράς διαφήμισης και marketing θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Μικρή περιγραφή της θέσης:

Τα στελέχη αναλαμβάνουν επικοινωνία με δυνητικούς πελάτες της εταιρείας, ενημερώνοντάς τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται και κλείνουν ραντεβού για τον Account Manager όπου υπάρχουν ανάγκες που μπορούμε να καλύψουμε. Τα κύρια καθήκοντα είναι η εύρεση νέων πελατών (εταιρείες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες μας) και ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων της εταιρείας.

 

Προϊστάμενοι (Διανομής & Προώθησης)
 • Νέοι 24-40ετών
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγηση/ μηχανής 
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

  Μικρή περιγραφή της θέσης:

  Ο Προϊστάμενος αναλαμβάνει να υλοποιήσει έργα για μεγάλους πελάτες της εταιρείας. Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας & ενημέρωσης του πελάτη (reporting). Επίσης, έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης της ομάδας των ανθρώπων που υλοποιούν το έργο (προωθήτριες ή διανομείς). Τέλος, είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον πελάτη και την εταιρεία.

 • Προωθητές – Προωθήτριες (πλήρης ή μερική απασχόληση)
  • Άνδρες και γυναίκες 18-30 ετών
  • Όρεξη για δουλειά και ευχέρεια επικοινωνίας
  • Διαθεσιμότητα πάνω από 3 ημέρες/ εβδομάδα
  • Θετική προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Απόφοιτος σχολής επιθυμητό

   Μικρή περιγραφή της θέσης:

   Η θέση αφορά προώθηση προϊόντων - υπηρεσιών πελατών της εταιρείας σε super market - Hondos - εκθέσεις - φαρμακεία - εμπορικά κέντρα - metro - καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών - διανομές εντύπων -Εvents. Οι Προωθητές/Προωθήτριες και Πωλητές/Πωλήτριες σε Super Markets (π.χ. In Store) ή Εμπορικά Σημεία (π.χ. sampling) αναλαμβάνουν την επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες και τους παροτρύνουν να δοκιμάσουν ή να αγοράσουν επώνυμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες για λογαριασμό μεγάλων πελατών μας. Υλοποιούν τα προγράμματα αυτά πάντα κάτω από την ομπρέλα των διαδικασιών της Μedia Ρlus. Ιδανική εργασία για συμπλήρωση εισοδήματος.

  Διανεμητές Εντύπων
  • Άνδρες και γυναίκες 18-40 ετών
  • Όρεξη για εξωτερική εργασία
  • Διαθεσιμότητα πάνω από 3 ημέρες/ εβδομάδα
  • Θετική προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας

   Μικρή περιγραφή της θέσης:

   Οι Διανομείς, μέλη μιας ομάδας της οποίας ηγείται Προϊστάμενος, έχουν σαν στόχο τη μαζική διανομή εντύπων σε συγκεκριμένες περιοχές κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της Μedia Ρlus. Προσφέρονται εκπαίδευση με ειδικά σεμινάρια σε τεχνικές διανομής, εκπαίδευση στο πεδίο (on the job training) και ικανοποιητικές αμοιβές. Εργασία 08:30-15:30. Δυνατότητα εργασίας Σάββατο και Κυριακή.


  Διαθέσιμες θέσεις:
  Account Manager Προώθησης & Sales Outsourcing Στελέχη Πωλήσεων Διανομής
  Στελέχη Telemarketing Προϊστάμενοι (Διανομής & Προώθησης)
  Προωθητές – Προωθήτριες (πλήρης ή μερική απασχόληση) Διανεμητές Εντύπων
  Επώνυμο: Ξένες Γλώσσες:
  'Oνομα: Προϋπηρεσία:
  Περιοχή κατοικίας:  
  Ηλικία:  
  Τηλ. επικοινωνίας: Σπουδές:
  E-mail: Γνώσεις Η/Υ:
  Ναί Οχι
       

  *Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά.
  Powered by GlobalStar Interactive Intelligence
  © 2006 Mediaplus All rights reserved.